تولیدی

  1. خانه
  2. »
  3. تولیدی

شمش قلع بدون سرب نقره دار (lead free)

شمش قلع ۶۳٪

شمش قلع ۵۰٪

شمش قلع ۳۳٪

شمش قلع ۲۵٪

شمش قلع طبق آنالیز مشتری

سیم قلع ۶۳٪

اکسید قلع